Kinderoppasdienst


Prestatieboekje

Schaf je bij de eerste afspraak een prestatieboekje aan. 
Dit boekje geldt voor vijf babysitbeurten en kost 7,50 euro. Informeer bij je coördinator hoe je een prestatieboekje kan aankopen. Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst. Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht. (bijv. doktersbezoek)

Verzekering

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:
burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.
Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.
Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Tarieven

Eén uurtarief € 4,00 /uur
Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt) € 20,00
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) € 8,00
Een begonnen uur telt als een volledig uur.
De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.
Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd.
Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas.

Nieuwpoort - Ramskapelle - Sint-Joris

De kinderoppascoördinator voor Nieuwpoort - Ramskapelle - Sint-Joris is:

Cindy Vantorre - Duinkerkestraat 16 - Nieuwpoort
058 62 31 50
0478 58 07 35


Nieuwe babysitters dienen zich in te schrijven bij hun plaatselijke kinderoppascoördinator die hen alle nodige informatie bezorgt.